Keltiskt Kors – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Det keltiska korset representerar det keltiska folket. Användningen av detta kors föregår korset som är känt som en symbol för kristendomen.

Vad är det keltiska korset

Det keltiska korset består av mötet mellan en cirkel plus vertikala och horisontella linjer. Detta kors omges av mystik och andlighet.

Vad är betydelsen av det keltiska korset?

Även om denna symbol har funnits i tusentals år har en av de viktigaste tolkningarna förblivit, vilket symboliserar kopplingen mellan den andliga världen och allt som omfattar livet.

Det bör tilläggas att vissa forskare ser betydelsen av det keltiska korset som en korsning av de fyra grundläggande elementen i livet, såsom jord och luft, som hänvisar till balansen mellan naturens element och evigheten.

Symbol för det keltiska korset

Celtic knot

För närvarande är det keltiska korset till exempel en av symbolerna för presbyterianska kyrkor. En sådan symbol ses som Kristi biografi på jorden.

Syftet med att använda det keltiska korset är att bekräfta hans tro och identitet samt att avslöja Luthers arv. Därför ses korset som evigt liv i himmelriket.

Det finns andra symboler som förknippas med den keltiska kulturen, nämligen:

Triskle

Denna symbol användes för att be gudarna om hjälp.

Keltisk knut
Den keltiska knuten representerar evigt liv, eftersom symbolen inte har någon början eller slut.

Keltiskt kors

Keltiskt kors är ett annat sätt som det keltiska korset kan kallas.

Det är värt att tillägga att kelterna är ett krigarfolk från Irland. De ockuperade några europeiska länder, som Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien och andra länder. Detta skedde mellan det 2:a och 3:e århundradet före Kristus.

Keltiskt kors i Skell kultur

Det keltiska korset kan lätt hittas på till exempel Irland och England. Ett sådant emblem, som ses som en epok av förkristen tid, bidrar till forskarnas forskning om kelternas boning.

När det gäller det irländska territoriet infördes det keltiska korset av den helige Patrick. För att införa katolicismen och få druiderna att ge korset vederbörlig betydelse associerade han solen med den katolska tron.

Det är värt att nämna att kelterna var polyteister. Snart trodde de på gudar som hade med naturen att göra. Det bör nämnas att för dem var tiden cyklisk. Således ägde både årstiderna och de viktiga högtiderna rum kontinuerligt. Här är förklaringen till den cirkel som är relaterad till krucifixet.

Andra symboler för det keltiska korset

Celtic Cross

Det är viktigt att tillägga att det finns en teori om att korset representerar det maskulina könet och cirkeln det feminina könet. En sådan teori stöds av en hinduisk symbol på grund av likheter med det keltiska korset.

Fortfarande i detta perspektiv har även neopaganismen antagit det keltiska korset som symbol. De brukade användas som en amulett eller ett instrument för att bringa lycka.

Keltiskt kors tatuering

Celtic Cross Tattoo

Med tanke på hur viktigt det europeiska territoriet är för den keltiska kulturen är det många som bestämmer sig för att bevara erfarenheten av till exempel ett utbyte i sin hud. Det finns också personer som brinner för den irländska kulturen.

För personer som vill skaffa sig en tatuering med ett keltiskt kors föreslås att man i förväg läser om symbolen och allt som den innebär. När det är gjort är det bara att välja en del av kroppen för att göra teckningen, vilket kan vara underarm, rygg eller vaden.

När man väl har valt ritning och kroppsdel är det nödvändigt att välja professionell med försiktighet. För att teckningen ska bli välgjord och för att läkningsprocessen ska gå snabbt är det nödvändigt att strikt följa rekommendationerna, till exempel att använda salva och att inte klia det tatuerade området.

5/5 - (1 vote)