Ögon – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik


Eyes

Att drömma med ögon betyder att en nyhet kan närma sig ditt liv. Drömmar med ögon är bilder som blir möjliga att associera med vad vi brukar kalla en framtidsvision. Betydelsen av att drömma med ögon är alltså kopplad till saker som kommer att hända oss på medellång eller lång sikt, vare sig de är positiva eller negativa.

Vad betyder det att drömma om ögon?

För att veta vilken av dessa två möjligheter som kommer att vara den sanna är det viktigt att analysera det allmänna sammanhanget för drömmen, eftersom de variationer som presenteras vanligtvis säger mycket om olika möjliga betydelser. Således kommer de som drömmer om gröna ögon att ha en annan tolkning än de som drömmer om blå ögon, till exempel. Det är alltså viktigt att veta lite mer om dessa olika variationer så att man med större precision kan avgöra vad det innebär att drömma om ögon.

Att drömma om en annan persons ögon

Att drömma om en annan persons ögon är en indikation på att det finns en stark koppling mellan dig och personen i drömmen. Detta kan verifieras när vi tänker på vad sunt förnuft säger oss, att ögonen är själens fönster. I det här fallet finns det denna starka själsförbindelse mellan er, och detta är något som ditt undermedvetna hoppas kunna upphöja, så börja ge större värde åt den här personen.

Drömma om dina egna ögon

Att se sina egna ögon i en dröm är förknippat med kunskap, förståelse och ett tillstånd av intellektuell vakenhet. Denna ljushet som finns i dig och ditt sinne är kopplad till känslan av “öppna ögon”, vilket indikerar att dina möts på detta sätt och att ditt sinne blir alltmer öppet för nya tankar som kommer inifrån, liksom för andras åsikter.

Det är intressant att notera att det kan finnas skillnader om man fokuserar på ögonen isolerat. När det gäller det vänstra ögat finns det en symbolik som är förknippad med månen och ett större fokus på mörkare tankar i ditt sinne, medan det högra ögat är förknippat med solen och lever med orden från människor som står dig närmast. Den här drömmen kan också vara en varning för dig att titta lite mer på dig själv och börja vidta självfokuserade åtgärder.

Dröm om blå ögon

Blue Eyes

Att drömma om blå ögon är relaterat till vad färgen blå vanligtvis går igenom. Den är en symbol för lugn och ro, vilket hänvisar till den bild vi har av himlen, där en klar himmel på en vacker och solig dag har den här färgen. Det kan finnas någon i ditt liv som kan ge dig den typen av känsla.

Om så är fallet är det därför upp till dig att ge den rätt värde, eftersom detta kan vara något som är svårt att erövra. Om du har blå ögon i drömmen utan att de har den färgen naturligt kan det betyda att du kan behöva ha mer sympati för andra.

Att drömma om gröna ögon

När det gäller gröna ögon kan detta vara en association som vissa ofta gör till den ekonomiska framgång som denna färg kan indikera, vanligtvis när något värderar sig själv. Den här drömmen är alltså en indikation på tur och god ekonomi. Det kan vara en idealisk tidpunkt för att investera i något nytt, eller starta nya projekt på ditt jobb. Avkastningen är inte helt garanterad, men den här drömmen brukar säga att du är mer förberedd för det.

Drömmer om bruna ögon

Brown Eyes

Bruna ögon i en dröm kan vara en indikation på att du har en stor förförelseförmåga. Det är till och med möjligt att du inte är medveten om detta, så det kan vara ett bra tillfälle att försöka utforska denna sida. I samband med detta finns intuitionens kraft, något som kan få dig att inse detaljer som inte alltid är så tydliga.

Att drömma om röda ögon

Röda ögon betyder ofta att dina känslor ligger vid hudytan. Den här drömmen är alltså en indikation på att du har gått igenom en period av obalans, och detta kan skada dina professionella och personliga aspekter. Det är därför viktigt att söka en större balans i ditt liv och försöka ventilera dessa känslor på ett hälsosamt sätt, utan att påverka din omgivning. På så sätt kommer du att kunna finna större glädje i de saker du är villig att göra och även i dina åtaganden.

Drömmer om blinda ögon

Blind Eyes

Som ordspråket säger är den värsta blinda personen den som inte vill se. Den här drömmen handlar därför om något som du lever och som snart kommer att få negativa konsekvenser. Du befinner dig i en sådan situation där människor varnar för att något kommer att gå fel och ändå vill du gå vidare med det.

Sannolikheten för att något ska gå fel kan vara hög, men du fortsätter att insistera. Om situationen var komplicerad och det inte fungerade, är det korrekta att gå vidare och söka nya luftslott, utan att leta efter skyldiga, oavsett hur viktigt det är att förstå vad som egentligen gick fel.

Att drömma om startade ögon

Att drömma om att du ser ögon som rivits av betyder att du kommer att ha en stund av svårigheter att se vad som finns runt omkring dig. Tydliga situationer är lite förvirrande i ditt sinne just nu. På så sätt är du ganska mottaglig för att bli lurad av andra. Därför är det viktigt att du återfår fokus och försöker analysera situationerna på ett annat sätt, annars kommer du att hamna på efterkälken.

Drömmer om syna ögon

Återigen finns det en koppling till möjligheten att bli lurad och i det här fallet finns det en stark indikation på att du kommer att drabbas av ett svek. Detta kan inträffa på olika områden i ditt liv och det är viktigt att du är medveten om alla tecken på att detta kan hända.

Drömmer om fasta ögon

Den här drömmen är en indikation på att du upprätthåller ett band med något, vare sig det är en ny vänskap eller en ny kärlek. Fasta ögon symboliserar denna förbindelse med tanke på din representation av själen, vilket indikerar att lyckan kan vara nära dig om du vet hur du ska njuta av stunden.

Drömmer om distraherade ögon

Att drömma om att ögonen blir distraherade är en indikation på att du inte uppmärksammar rätt detaljer i ditt liv, och det kan vara dags att se över vad du prioriterar för tillfället.

Drömmer om maskulerade ögon

Att drömma om att du får blåmärkta ögon kan symbolisera en uppoffring som du har gjort och de svårigheter som du har ställts inför. Detta indikerar att du inte ska glömma de ansträngningar du har gjort, för någon gång kommer du att skörda resultatet av allt detta.

Att drömma om buggade ögon

Baggade ögon kan ibland vara symptom på sjukdomar, och det är vad drömmen relaterar till. Ditt undermedvetna försöker varna dig för detta, så försök att ta bättre hand om din hälsa från och med nu.

Drömmer om stängda ögon

Att drömma som stänger ögonen kan vara en anspelning på det populära uttryck vi använder när vi försöker undvika att möta en sanning. På så sätt kan det vara viktigt att du reflekterar lite över vad som kan vara relevant som du lämnar åt sidan. Sanningen kan göra ont, men den är ändå bättre än att leva i lögner.

Drömmer om vackra ögon

Vackra ögon är ofta en attraktiv egenskap, men detta kan betyda att du låter dig ryckas med av detta vackra utseende. Tänk därför efter om det som verkar för bra för att vara sant verkligen lönar sig.

Drömmer om kattögon

Kattögat har en mycket skarpare syn än människans, så den här drömmen hänger ihop med att du har haft en stor förmåga att hitta vägen, trots att du är insvept i mörker. Detta är en bra indikation på att du har full kapacitet att klara av dina svårigheter.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!