Macumba – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik


Macumba – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 1

Att drömma om macumba kan tyckas vara något negativt, men dess betydelse är mer positiv, eftersom försändelser vanligtvis görs med syftet att vara bra och representerar skydd. Det kan vara ett förebud om att mycket positiva saker är på väg i ditt liv!

Drömmen med macumba kan av många ses som något makabert eller olycksbådande. Det finns dock en viss fördom om denna religion som man måste ta hänsyn till när man tolkar vad det innebär att drömma om macumba. Först och främst att själva macumba faktiskt är ett slagverksinstrument.

Det slutade med att expeditionerna fick denna berömmelse eftersom de blev synonymer för religion. Till skillnad från vad många tror är de offergåvor till Exu, den gud som skyddar vägen mellan den andliga och materiella världen, och är förfrågningar om skydd till denna orixá. Det finns, ja, försändelser som görs med dåliga avsikter, särskilt inom candomblé, där det inte finns någon skillnad mellan gott och ont. Detta uppmuntras dock inte av religionerna.

Med detta sagt finns det olika tolkningar av innebörden av att drömma med macumba, och vi kommer att förstå lite mer av varje sammanhang som kan dyka upp i våra drömmar.

Dröm att du ser en macumba

Macumba – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 3

Eftersom denna negativa syn vanligtvis existerar, kan det vara mycket påfrestande att drömma om att du ser en macumba-utskick. Många ser det som ett uttryck för ondska och att det är en representant för en önskan att orsaka ondska mot andra.

De flesta dispenser görs dock med det goda i åtanke. Det är ett uttryck för religioner som candomblé eller umbanda som syftar till skydd. Det kan yttra sig som materiellt överflöd eller till och med hälsa för människor. Att drömma om macumba kan därför vara ett tecken på att goda saker kommer att hända i ditt liv.

Att drömma om att du gör macumba

Den här drömmen speglar så småningom hans sinnestillstånd. Du har inte lyckats uppnå dina mål. För detta tillgriper du macumba för att få styrka och skydd för att nå framgång. Därför är denna dröm en indikation på att du saknar självförtroende.

Du känner dig osäker på många saker. Ta en stund för att prata med människor i din närhet och försök att exponera dina bekymmer. Försök att förstå dem och försök att övervinna dem. Återfå tron på dig själv, det är dags att samla kraft och gå vidare med ditt liv.

Dröm om Macumba med ett tändt ljus

Att drömma att försändelsen presenterar ett tändt ljus är vanligtvis ett gott tecken, särskilt om macumba görs med goda intentioner. Den här drömmen är vanligtvis relaterad till dina livsmål. Oftast är våra mål saker som kräver mycket ansträngning, eftersom de inte är lätta att uppnå.

Drömmen indikerar att du är på väg att uppnå dina mål, hur svåra de än må vara. Lyckan är på din sida. Njut av det här ögonblicket, men ta inte allt för givet. Om du inte anstränger dig och arbetar för din egen framgång kommer den aldrig att komma. Håll därför fokus och fortsätt kämpa för att uppnå dina önskemål.

Att drömma om att Macumba ska bli ogjord

Om du när du drömmer att du förbereder försändelsen får en indikation på att du känner dig osäker, visar det här fallet oss den motsatta känslan. Genom att du ångrar macumba indikerar du att du avstår från all extra hjälp just nu och att du redan känner dig mer självsäker för att ta saker och ting i egna händer.

Förtroendet kommer tillbaka på ett mycket positivt sätt för dig. Dåliga känslor, som sorger, hamnar på efterkälken. Det är en bra tid i ditt liv och du bör dra nytta av detta ökade självförtroende för att söka nya framgångar.

Drömmer om Macumba på gatan

Macumba – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 4

De flesta försändelser görs med goda avsikter. De placeras vid vägkorsningar eftersom de representerar övergången mellan två världar, precis vad begäran om skydd för orixá Exu representerar. Således representerar de att goda saker är nära dig. Var medveten om de goda nyheterna. Utnyttja den här goda tiden för att bygga upp ännu bättre nyheter. Det är en tid av god energi för dig, och om du vet hur du ska använda den på ett bra sätt kommer mycket framgång att komma från den.

Vi vet dock att det finns fall där försändelser placeras med dåliga avsikter. Det är undantag, men det är saker som händer. I det här fallet kan drömmen betyda att du har erövrat något, men att du känner att du inte har agerat på rätt sätt kring det. Det vill säga, det kan betyda att du har använt dig av någon form av fusk eller andra knep för att uppnå din erövring. Detta gör att du känner dig lite skamsen. Så det är en bra tidpunkt att se över dina attityder, be om ursäkt till den som måste be om ursäkt och tänka två gånger innan du begår liknande handlingar i framtiden.

Att drömma om Macumba hemma

Återigen måste vi tolka den här drömmen enligt två perspektiv. Det första gäller de goda avsikterna hos dem som kan ha placerat den. Därmed blir den här drömmen ett tecken på att du har människor i din närhet som stöder din framgång och vill skicka dig styrka för att möta dina personliga utmaningar.

Om det å andra sidan finns en dålig avsikt när man lämnar försändelsen vid din dörr kan tecknet också vara positivt. Detta beror på att även om det finns människor som försöker sabotera dig så besitter du mer styrka än vad de gör. Du kan övervinna svårigheter och du är redo att nå dina mål.

Drömmer om Macumba med ett utblåst ljus

Medan det tända ljuset är en indikation på lycka betyder närvaron av det tända ljuset precis det motsatta. Detta är ett tecken på otur. Nya händelser kan uppstå som kan innebära att dina planer kommer att försenas och störas. Du måste ha styrkan att ta dig runt dessa problem.

Drömmen kommer som en stor varning. Det är upp till dig att vidta åtgärder för att åtminstone minimera problemen. Det är vanligt att det händer saker som står i vägen för våra planer och bromsar upp oss i vår strävan efter våra mål. Vi måste dock ha styrkan att övervinna detta.

Att drömma om Macumba på kyrkogården

Detta kan vara en indikation på att du behöver skydd från vissa saker och att du behöver begrava dem. Ditt förflutna kan förfölja dig och du måste hitta ett sätt att hantera det.

Förstå vad du har gått igenom och fundera på hur du kan förhindra att det kommer i vägen för dig. Ibland går vi igenom en massa saker som inte förtjänar så mycket uppmärksamhet. Att veta hur man lämnar dem åt sidan och går vidare är något mycket viktigt i livet och det behöver du just nu.

Drömmer om Macumba Tillverkad för mig

I ditt sinne förstår du att någon oroar sig mycket för dig. Men du behöver förstå vad den personens intentioner är med dig. Vi brukar förstå att de personer som gör detta mot oss vill oss illa.

Så det kan vara dags att reflektera över vem som tänker så här på dig. Se till och med till de människor som står dig nära. Om du kan identifiera någon som har dåliga känslor för dig är det bästa du kan göra att ha ett bra samtal.

Dröm om Macumba på jobbet

Här är innebörden djupt knuten till människor i ditt arbete. Väldigt knappt någon skulle lämna en avsändare i sitt arbete bara för att ge dig skydd. Det är mycket troligt att någon vill ha din ondska professionellt. Därför är det dags att observera dina kollegor väl och ta hand om falska vänner, eftersom de kan komma i vägen för dig.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!