Svart Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik


Svart Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 1

Att drömma om en svart fågel har en stark och mystisk betydelse. Det finns flera aspekter på drömmar med svart fågel, och de mynnar alla ut i samma sida: innebörden av att drömma med svart fågel är förvandling: döden av någon aspekt av livet till återfödelse av något nytt.

Du förstår, det är inte nödvändigtvis livets död, utan någon aspekt som inte längre tjänar dig, som inte längre har någon nytta för dig, eller som får dig att lida eller har hindrat dig från att uppnå dina mål.

Tanken här är att få dig att bli medveten om vad som behöver förändras, vad som inte längre tjänar dig, för att sedan förordna den aspektens “död” och att en ny aspekt ska ta dess plats och få dig att utvecklas. Allt i världen förändras hela tiden, även vi.

Drömmer att du ser en svart fågel

Svart Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 3

Att drömma om att du ser en svart fågel är kopplat till medvetandet om förändring. Bildligt talat betyder “se” att vara uppmärksam, att bli medveten om något, och att drömma att du ser en svart fågel är att bli medveten om att någon aspekt har dött och att det är nödvändigt att medvetet bygga upp det nya.

Man talar medvetet eftersom det i drömmen handlar om synen, det vill säga medvetandet, eftersom förändringar hela tiden sker i våra liv, även när vi inte uppfattar dem. Men saken här är att dekonstruktionen av en aspekt kommer att ske för att en annan ska kunna återfödas medvetet, eftersom man i drömmen direkt ser symbolen för omvandling, den svarta fågeln.

Drömmen som håller en svart fågel

På samma sätt som att drömma om en svart fågel är en stor förändring i ditt liv, döden av någon aspekt eller något som inte längre tjänar dig för att bygga en annan ny på plats, innebär drömmen om att du håller en svart fågel att du håller denna förändring. Du gör motstånd mot den.

Tanken här är att du blir medveten i den meningen att det inte finns något sätt att “hålla” förändringarna i livet. Livet är rörelse hela tiden. Att hålla fast vid förändringarna kan ge smärta och lidande, medan att låta förändringarna ske är att låta livet flyta. Var medveten om vad du håller fast vid i ditt liv!

Dröm om en svart fågel som landar på din hand

Betydelsen av att drömma om en svart fågel som landar på din hand är relaterad till dess inre. Kanske går du igenom otaliga svårigheter och prövningar i ditt personliga och yrkesmässiga liv, men du har inte viljan eller styrkan att göra de förändringar som är nödvändiga.

Med andra ord låter du eller förväntar dig att andra människor ska lösa situationer åt dig där du själv borde ta tag i tyglarna och lösa dem, och detta har spårat ur och medfört lidande.

Du måste lämna tanken på att du inte kan lösa saker och ting utan hjälp av en annan person åt sidan. Låt inte andra lösa ditt liv åt dig. Du är huvudpersonen i ditt liv och måste ta ansvar för val och avståndstaganden längs vägen. Ta mod till dig, för det är bara du som vet vad som är bra och viktigt för ditt liv.

Drömmen om en svart fågel som flyger

Svart Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 4

Det finns inget viktigare för en människa än frihet. Och att drömma om den svarta fågeln som flyger är ett gott omen, för de är gjorda för att flyga. Om de flyger är de lyckliga. Och det betyder att det problem som plågar dig så mycket kommer att “flyga”. Det kommer att försvinna på ett naturligt sätt som det dök upp.

Det är ett tecken på lättnad efter en svår tid eller ett problem som verkade som om det inte fanns någon lösning. Håll dig lugn, för om du drömde om den här arketypen är det ett tecken på att ditt lidande kommer att försvinna.

Drömmen om svart fågel i boet

Nest betyder hem och födelse. Så att drömma om en svart fågel i boet är ett tecken på att något eller någon är på väg att födas i ditt hem. Det kan vara en graviditet ja, men det kan också vara en ny aspekt i ditt liv som du ännu inte var medveten om.

Allt som är födelse, både i vårt hem och i vårt personliga liv, är ett stort tecken. Födelse är det nya. Det är dekonstruktionen av det gamla och ankomsten av något nytt.

Drömmer om en svart fågel som håller en svart fågel

Svart Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 5

Ett bra omen! Goda och stora saker, betydande förändringar kommer att ske. Men oroa dig inte, de kommer alla att vara mycket positiva. Livet är förändring och allting lyder under universums lag om obeständighet. Och dessa förändringar som den här drömmen för med sig har alltid en innebörd av något mycket bra.

Det kan vara inne i ditt hem, i ditt personliga liv eller till och med i ditt yrkesliv. Det kan hända att du inte uppfattar det som en positiv förändring till en början. Men var säker: den är mycket positiv och kommer att ge dig mycket lycka och harmoni.

Att drömma om många svarta fåglar

Att fåglar är tillsammans betyder att de vill attackera något. Att drömma om många svarta fåglar kan därför vara ett tecken på att någon utmaning är på väg. Det kan vara en utmaning i ditt personliga liv eller i ditt yrkesliv. Generellt sett är det en utmaning som kommer från en person eller en situation.

Men det finns inget att oroa sig för. Du har styrkan och kompetensen att lösa eller övervinna denna utmaning med mästerskap. Det är bara att vara medveten och vara uppmärksam. När vi förbereder oss för något löser vi det mycket lättare.

Dröm som dödar en svart fågel

Att drömma att du dödar en svart fågel betyder att du har gråtit och lidit länge för någon besvikelse, och du vet fortfarande att den enda skyldiga är du själv. Men titta, det räcker med lidande. Det är dags att “döda” detta lidande och gå vidare, starkare, mer medveten och klokare.

Gå alltid framåt, utan att göra samma misstag. Det är det som misstagen är till för, för att lära oss att inte upprepa dem.

Drömmer om en död svart fågel

Att drömma om en död svart fågel är ett omen om en stark besvikelse, som kommer att orsakas av dig mot dig själv. Du förstår, tanken med drömmen är att göra dig medveten just för att du inte ska drabbas, eller åtminstone bli medveten om att du är den enda ansvariga och den enda som kan ändra situationen.

Denna besvikelse kan komma från en dålig vana som du redan är medveten om att du inte är så bra, så mycket att du redan har manifesterat dig i en dröm. Så varför inte undvika besvikelse och bli av med denna dåliga vana utan att lida?

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!