Pentagram – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Pentagram är namnet på ett musikaliskt partitur som består av fem parallella linjer på horisontalen, som bär de musiknoter som är skrivna mellan de fyra mellanslag som bildas mellan dem. Ordet kommer från det franska “pentagrammet”.

Pentagrammet är också en figur eller symbol som bildas av fem tecken eller texter som ska ha magiska krafter.

Pentagram kan fortfarande i geometri vara namnet på en vanlig stjärna femkant, där symbolen och termen redan börjar anta en mer mystisk betydelse eftersom det är en talisman av pythagoréerna, de som följer en rad läror och regler för liv relaterat till matematikern Pythagoras. Dessa läror kallas pythagoreanism och är organiserade i filosofiskt-religiösa samfund, multiplicerade med Magna Grekland.

Bland de betydelser som ges till pentagrammet har vi främst den av dess representation som en femkantig stjärna bildad av en kontinuerlig och sammanflätad linje som alltid har erkänts som en symbol för energi och kraft.

De första kristna såg i pentagrammet symbolen för Kristi fem sår, det är därför begreppet har en sådan negativ konnotation nuförtiden, som en symbol som är kopplad till negativa aspekter och energier, fruktad av en bra del av det kristna samhället och av samhällen vars kristendom är den dominerande religionen.

För esoteriken representerar pentagrammet också de fem elementen: jord, luft, eld, vatten och ande.

Pentagrammet är en av de viktigaste och mest kända symbolerna för mänskligheten, med dess betydelser ändrade till förloppet

Historia. De gamla hebreerna, till exempel, betraktade Pentagram som sanningen, med hänvisning till fem böcker i Pentateuch (de fem böckerna i Gamla testamentet som tillskrivs Moses). Grekerna, å andra sidan, beundrade symbolens geometriska perfektion och kallade det Pentapha, bestående av fem “As”.

Kineserna använder pentagrammet som den filosofiska grunden för kinesisk medicin för att representera det de kallar “förstörelsecykeln.

Varje ände av pentagrammet symboliserar ett element specifikt: Jord, vatten, eld, trä och metall. Tanken är att varje element kan generera nästa, och därmed skapa en perfekt skapelsecykel – dessutom fungerar varje element som en hämmare av ett annat element, för att upprätthålla balansen.

5/5 - (1 vote)