Kyss På Läpparna – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

“De vackraste drömmar jag drömt. Tusen chimärer, jag byggde ett slott”, säger sången med Elis Reginas röst. Och drömmen är detta mysterium som får oss att vakna upp med känslan av att ha upplevt något verkligt. Ännu mer om det är en romantisk dröm med kärlek och kyssar. Men vad skulle innebörden vara av att drömma om kyssar på läpparna? Det beror på den tolkning som görs av den drömmen, den situation som upplevs i den och hela det sammanhang där den sker.

Dröm om kyss på läpparna

Enligt den populära uppfattningen kommer drömmar laddade med förvarningar och varningar och tolkas ofta i ett mystiskt prisma. Inom psykoanalysen är drömmarna ett rikt verktyg för att få kunskap om vad som händer inom patienten, vilket leder till en ökad kunskap om honom själv.

För Sigmund Freud representerar drömmar om kyssar vår “livskraft”. Enligt honom är drömmen om kyssar relaterad till våra dolda önskningar. Det skulle vara som en väckarklocka till livet. Vill du trots allt ha en bättre indikation på att du lever än en lång och passionerad kyss?

Oavsett tolkningen är det osannolikt att kyssdrömmen har en negativ laddning eftersom den vanligtvis har att göra med tillgivenhet, romantik och utbyte. Låt oss nu tolka innebörden av några drömmar med kyss på läpparna.

Vad betyder det att drömma om kyss på läpparna?

För att förstå innebörden av att drömma om kyss på läpparna är det nödvändigt att analysera hela sammanhanget där det sker. Miljö, ögonblick, person som kysstes, reaktion från den som kysste eller blev kysst, bland andra detaljer. Förhållandet mellan den drömmen och den kärlekssituation som drömmaren befinner sig i måste också bedömas.

Drömmer att du ser två personer som kysser varandra på munnen.

See Two People Kissing On The Mouth

En av de viktigaste betydelserna av drömmen om kyssar på läpparna är känslan av stöd, välkomnande och skydd. Om du har drömt om att kyssa på läpparna beror det oftast på att du känner dig trygg inom något område av ditt liv: yrkesmässigt, kärleksmässigt, ekonomiskt eller familjemässigt. Generellt sett ger drömmar om kyssar goda omen, från positiva stunder i den närmaste framtiden.

Drömmer att du ser två personer som kysser varandra på munnen.

Om du i drömmen ser två personer som kysser varandra tyder det på att du har en viss rädsla för din kärlekssituation. Det är ett tecken på att du behöver utvärdera ditt förhållande, leta efter orsakerna till din oro och vägar framåt för att lösa denna återvändsgränd.

Du kan känna dig ensam för att du inte har en person vid din sida eller till och med känna den berömda ensamheten för två, där du lever med någon som inte ger dig den förväntade uppmärksamheten.

Drömmer om att kyssar på någons mun

Generellt sett indikerar drömmen om att du kysser någon en fas av lugn i ditt liv, med lyckliga stunder och framgång på alla områden, vare sig det gäller kärlek, familj eller arbete. Det visar att du är öppen för nya möjligheter och säker på att genomföra framtida projekt.

Drömmer om passionerad kyss på munnen

Passionate Kiss On The Mouth

Om du i din dröm kysser någon med passion och glöd, är det en indikation på att du går igenom en stor fas i livet, vare sig det gäller kärlek, familj eller yrkesliv. Det är inte nödvändigtvis en dröm som är förknippad med romantiska relationer, utan med relationer i allmänhet. Om du känner personen du kysste kommer du att dra nytta av dem.

Drömma om kyss på en väns mun

Kanske vaknar du upp skrämd av en dröm där du kysser en vän. Oroa dig inte, eftersom detta inte betyder att det finns någon relation med det verkliga livet, tyder det inte nödvändigtvis på att det finns något mer mellan er. Den största betydelsen av den här drömmen är att du känner dig trygg och bekväm med den personen. Och att det finns ett stort förtroende mellan er.

Drömma om att kyssa på läpparna av främlingar

Analysera först känslan som den här drömmen orsakade dig: kände du dig bra, attraherad av personen eller rädd? Om känslan var bra tyder det på att du känner ett behov av att lära känna dig själv. Om personen du kysste låter bekant är det troligt att du väcker känslor för någon som du inte ens erkänner för dig själv.

Enligt psykiatern Gustav Jung, grundare av den analytiska psykologin, tyder det på att om en kvinna i en dröm kysser en okänd man tyder det på att hon letar efter sin manliga del, Animus. Om drömmaren är en man och kysser en främling tyder det på att han söker sin känsligaste del.

Drömmer om att kyssa på munnen med våld

Om någon i drömmen stjäl en kyss från dig betyder det att du kommer att drabbas av vissa motgångar och oförutsedda händelser som gör att du blir handlingsförlamad. Det är möjligt att du är offer för någon intrig eller förräderi. Se upp för personer i din omgivning som inte är värda ditt förtroende. Drömmen om påtvingad kyss tyder också på att du är rädd för att avslöja din verkliga personlighet.

Drömmer om likgiltig munkysst

Om kyssar i din dröm inte framkallar några känslor betyder det att du är lite missmodig med den riktning som ditt liv tar. Det betecknar en känsla av anpassning inför någon situation som du inte kan hantera.

Det indikerar också en känsla av inre tomhet och passivitet. Det är dags att korsa upp armarna och leta efter nya motivationer, komma ut ur skalet och försöka relatera mer till andra människor.

Drömma om kyss på pojkvännens mun

Vid första anblicken kan den här drömmen tyda på trevliga känslor, goda känslor mot den personen eller bara ett minne av nyligen inträffade situationer.

Men förutom associationen med det kärleksfulla ögonblick som du lever, ger denna dröm betydelsen av goda möjligheter snart: välstånd och framgång i något företag. Den kan också tyda på lösningen av vissa ekonomiska problem.

Relativa drömmar om kyss på munnen

Enligt tolkningarna indikerar drömmen med en släkting, liksom att kyssa ett barn, att du lever eller kommer att leva en fas av stort välstånd. Det är dags att lämna det som hänt bakom sig, fokusera på framtiden och investera i något nytt. Det är dags att fatta beslut och vända på ditt liv .

Drömma om att kyssa någon av samma kön

Kissing Someone Of The Same Sex

Den huvudsakliga innebörden av denna dröm är att du lever en fulländad fas, där du känner dig trygg i din egen personlighet och dina val. Det tyder på att du är beredd att möta nya utmaningar och inte är rädd för att våga.

Om personen du kysser är känd, men drömmen inte ger några känslor, är det ett tecken på att du kommer att få en fördel av honom. Om kyssen däremot är kärleksfull indikerar det att den här personen behöver din hjälp. Om du inte känner personen har drömmen samma innebörd som att kyssa en främling, det vill säga den indikerar ett behov av att bli självkännedom.

Drömma om att kyssa på läpparna av personer av samma kön.

Liksom den föregående drömmen hänvisar den här drömmen inte nödvändigtvis till kärleksfulla önskningar, men den indikerar en benägenhet att acceptera det nya och förändringar i ditt liv.

Det tyder på att du är öppen och känner dig själv. Om du känner människor som kysser varandra i drömmen kan det betyda att du beundrar det band som finns mellan dem.

Drömmer om kyss på en älskandes läppar

Den här drömmen betyder inte att du har eller tänker ha en älskare. Men det är ett meddelande från det omedvetna att du är osäker på din partner.

Det är troligt att du är missnöjd med ditt nuvarande förhållande och det kan vara dags att tänka om. Om du är singel är det ett tecken på att du saknar någon i ditt liv.

Drömmer om att kyssa en ensamstående mun

Den här drömmen tyder på att du känner dig säker på vem du är och vad du vill. Man har inga problem med sina nuvarande beslut och känner sig fri att relatera kärleksfullt till någon. Om den ensamstående personen i drömmen är en vän tyder det på att du litar helt och hållet på honom. Om den ensamstående personen är någon du inte känner är den huvudsakliga betydelsen att du är öppen för att träffa nya människor.

5/5 - (1 vote)