Får – Drömmarnas betydelse och symbolik

Att drömma om får innebär att livet i samhället, i de ramar som det sätter upp för oss, att kraven från varje grupp som vi tillhör står i konflikt med vad vi vill ha för oss själva eller med vårt sätt att tänka.

Vad betyder det att drömma om får?

Fårdrömmar skildrar denna dagliga gymnastik och balans som man måste göra för att hålla alla kugghjul i vår rutin igång smidigt, utan problem, vilket är en stor utmaning.

Vissa människor kommer in i världen för att lugna och blidka de mest upphöjda andarna och hjälpa till att rensa luften, återupprätta fred, harmoni och bidra till den känslomässiga och andliga balans som jordklotet så väl behöver. Dessa företrädares roll är av yttersta vikt och bör inte läggas på hyllan utan att användas inför samhället.

Även om varje människa är utrustad med en personlighet som gör henne silkigare eller mer strukturerad, manifesterar innebörden av att drömma om får också behovet av att ta emot hjälp eller att flytta bort från dåliga influenser om hon är en sårbar varelse för andras attacker som populärt kallas “varg i fårakläder”.

För att gräva djupare i mysterierna bakom vad det innebär att drömma om får, fortsätt läsa den här artikeln!

Dröm att du ser ett får

Att drömma att du ser ett får betyder att du mår bra av att leva livet som du är, trots att du får så mycket kritik. Du förstår, ingen är någonsin nöjd med vad vi gör, om vi idag är det vilsna fåret är det fruktansvärt; om vi imorgon är en del av flocken är vi fyrkantiga.

Detta är ett uttryck för det inre missnöje som är utmärkande för var och en och som inte har något särskilt med er att göra. Följ helt enkelt ditt liv på det sätt och i den takt som du är nöjd med, men lär dig att inte lyssna på andras kritik och prat för att inte destabilisera dig själv.

Att drömma om stora får

Big Sheep

Att drömma om stora får visar att du har lämnat ett mönster som dikteras av media och samhället. Du är unik och världen väntar uppmärksamt på vilka lärdomar du kan ge oss, vilka attityder som kan inspirera oss och vilka steg vi vill följa. Du är tillräckligt stor för att bli presenterad, förringa aldrig dig själv, lysa mer och mer!

Drömmer om fårungar

Dröm om fårunge bara för dem som behöver hjälp att se att ingen behöver leva i en flock bara för att det var i den miljön som föddes. Använd din fria vilja för att fatta dina beslut och följ den väg du tror är bäst för dig, utan att glömma ditt ursprung och utan att sluta vara tacksam för det.

Drömmer om fårull

Du är en ödmjuk person. Att drömma om fårull visar oss vad du kom in i världen: att föra fred och lugn i ditt hjärta. Ditt uppdrag är att hjälpa andra människor att hitta sin balanspunkt för att också skapa en förbindelse med fred och harmoni.

Drömmen om får i god vinst

Att drömma om ett får är en god vinst på jobbet, men med mycket ansträngning och hängivenhet. Cykeln kommer att bestå av stunder av förberedelser, arbete, vinst och vila, som naturen själv dikterar.

För dem som är lika villiga att arbeta hårt kommer vinsterna att komma, men för dem som tror att pengar ska komma lätt kommer vintern att vara tillräckligt kall för att lära ut läxan.

Drömmer om vita får

Att drömma om vita får indikerar oskuld eller naivitet. Plötsligt finns det någon nära dig som har dessa egenskaper, så du måste vara din herde och hjälpa henne att hitta den säkraste platsen att kliva på, långt ifrån att bli attackerad. Eller kanske är du själv den personen och bör söka hjälp för att känna dig skyddad och skyddad från dina rovdjur.

Drömmer om svarta får

Black Sheep

Att drömma om svarta får har aldrig haft negativ betydelse, tvärtom symboliserar det självrespekt och acceptans. När vi möts, accepterar varandra som vi är och bestämmer oss för att vara trogna vår egen natur är det vanligt att bli stämplad som svart får.

Men i den revolutionära värld vi befinner oss i, där det är normalt att vara annorlunda, vem kommer då att kallas det svarta fåret? Den symbol som en gång stod för uppror står i dag för respekt för olikheter.

Drömmer om fårflock

Drömde du om fårflock som gjorde dig ledsen? Så vet att idén om att behöva leva ett fördefinierat liv, standardiserat och format enligt förväntningarna från våra cirklar av samexistens såsom familj, religion, lokal kultur etc., bör utvärderas endast av dig.

Om vi är individer, det vill säga om vi föds ensamma och dör ensamma och är ansvariga för våra attityder under denna tid, varför skulle vi då göra vad andra tror är bäst för oss? Vem ska uthärda de framtida smärtorna av ett dåligt val? Så gör det som gör dig lycklig.

Drömmer om får som attackeras

Att drömma om får som attackeras gör en notering till en person i ditt arbete som är full av dåliga intentioner. Akta dig, hon är klok, snabb och beräknande som en räv och är ute efter intet ont anande eller enkla människor som du.

Det bästa är att alltid röra sig bort utan att dra till sig uppmärksamhet eller väcka misstankar, eftersom dessa personer som anses vara sanna rovdjur snabbt kan analysera de minsta rörelserna hos sina byten.

Drömmen om döda får

Dead Sheep

Bilden av ett dött djur låter sorglig, men vet att drömmen om döda får faktiskt handlar om att du frigör dig från alla de bojor från det förflutna som höll dig så hårt att du inte kunde bli den vackra person du är.

Tänk att fåret är dött för att du frigjorde dig själv från den flock du var en del av och nu antas leva det liv som verkligen får dig att känna dig levande, full, uppfylld. Glöm existentiell kris, överge all kritik och röster som strider mot din vandring, det är dags att vara lycklig.

5/5 - (1 vote)