Fängelse – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Att drömma om fängelse betyder något som har att göra med känslan av att vara instängd. Det är alltså vanligt att tolka att det finns en känsla av att vara kvävd eller förtryckt efter att ha drömt om fängelse.

Vad betyder det att drömma om fängelse?

Många situationer i ditt liv leder dig till detta, och det är viktigt att du letar efter sätt att hantera detta problem. Därför är betydelsen av att drömma om fängelse relaterad till en varning som ditt undermedvetna försöker passera så att du försöker befria dig från de band som fångar dig och hindrar dig från att njuta av livet.

Men trots denna allmänna innebörd bör det noteras att drömmar vanligtvis uppvisar många variationer som kan representera olika tolkningar som kan ges. För att bättre förstå vad det innebär att drömma om fängelse kan det därför vara intressant att veta mer om de olika möjligheter som dina drömmar kan erbjuda.

Dröm att du ser en kedja

See A Chain

Att drömma om att du ser en kedja är i allmänhet kopplat till känslan av fångenskap. Det är något som stör dig i någon aspekt av ditt liv, som din arbetsmiljö, ditt förhållande eller hur du har känt dig i ditt liv. Därför har du påverkats av detta, och här kommer känslan av kvävning, där du finner dig själv utan någon utväg.

Dessutom kan drömmen vara kopplad till känslan av skuld och självbestraffning. Du förstår alltså att du har gjort några misstag och tycker att du borde betala för det. Sök efter ett sätt att reparera den skada som orsakats så att du kan gå vidare, utan att fästa dig alltför mycket vid det förflutnas misstag, och först då kommer du att finna dig fri från denna arrestering.

Drömmer att du är i kedjan

Att sitta i fängelse i en dröm kan vara knutet till känslan av att älska utan att bli besvarad. Därför känner du dig lite fast i den här verkligheten, med tanke på att det finns en verklig påverkan på ditt liv. Dessutom kan det betyda att du har blivit tungt anklagad, särskilt av dig själv. Den här typen av situation kan vara lite kvävande, eftersom det är mycket svårt att visa utveckling när vi är måltavla för ständig kritik. Försök därför att röra dig bort från den här typen av situation och hantera den kritik du riktar mot dig själv.

Att drömma om familjen i kedjan

Om någon i din familj sitter i fängelse kan det betyda något om relationen mellan er. Det är möjligt att du har en viss sårbarhet med personen och att detta påverkar deras känslor. Därför är det viktigt att du förstår innebörden av den här drömmen, för det är en varning för dig att övervinna den här situationen, för det kommer bara att generera mer obehag.

Å andra sidan kan du känna dig kvävd av den personen, utan rätt frihet att bete dig på det sätt som du tycker är rätt. På så sätt kan det vara intressant att du försöker lösa dessa problem genom att prata med henne, alltid med nödvändig mognad och lugn. Det är så här vi bör behandla andra, för vi vill säkert också bli behandlade med respekt, särskilt inom vår familj.

Drömmer om vän i kedjan

Att drömma om en vän i fängelse kan betyda att den som sitter i fängelse har stor betydelse i sitt liv. Betydelsen kan verka lite avlägsen från vad drömmen kan visa, men det är en indikation på att den personen är villig att göra allt för dig.

Detta sällskap är viktigt, eftersom det också kan vara ett tecken på att du snart kommer att behöva det. De dåliga faserna kommer alltid att passera, och att ha vänner som hjälper till i dessa stunder är alltid något ganska positivt i vårt liv, så var tacksam mot alla dem.

Drömmer om okända i kedjan

Att drömma om en främling i fängelse kan tyda på att du är rädd för att bli som honom. Detta märke av opersonlighet ger oss utrymme att sätta oss in i den personens skor, och det är just den principen som den här drömmen bär på.

Du har haft stora svårigheter att uttrycka dig och detta gör att du fastnar mer och mer. Deras rädslor blir således allt mer verkliga. På grund av detta är det viktigt att du letar efter ett sätt att må bättre med dig själv. Först då kommer du att kunna övervinna denna svårighet och kunna lämna denna rädsla för att förlora friheten bakom dig.

Drömmer om maken i kedjan

Husband In The Chain

Att drömma om sin man i fängelse är något som oroar en hel del om hur deras relation sköts. Den här drömmen kan betyda att du har känt dig överväldigad, oavsett hur mycket du inte inser det.

Hans beteende bromsar dig inom relationen och gör till och med att du förlorar en del av din personlighet. Försök därför att påtvinga dig själv lite mer så att du inte förlorar din röst. Förhållanden fungerar bara när de två känner sig fria inom det, annars är det bättre att göra sig av med förhållandet.

Drömmer att du ska besöka någon i kedjan

Att besöka någon i fängelse i en dröm kan indikera en viss underkastelse till någon som orsakar dig skada, oavsett hur medveten du är om det. Hur mycket personen än gör är du alltid villig att ta emot honom tillbaka och förlåta honom.

I ditt fall är det kanske inte kompanjonen, utan vem som helst som har orsakat dig skada. Du har en godhetsanda, men du kan inte tillåta att du blir behandlad på det sättet. Därför är det upp till dig att sätta gränser för vad du accepterar och inte låta dig bli gjord av katt och sko av någon.

Drömmer att någon lämnar kedjan

Att se någon komma ut ur fängelset i drömmen kan betyda att du är rädd för att någon som redan har gjort dig illa ska återvända. Det är normalt att ha osäkerhet och till och med misstro med den personens attityder, men det är viktigt att tänka på att fängelse är en plats där människor går för att betala för att de gjort misstag, och detta kan ha hänt.

Så var beredd på att välkomna tillbaka, men var försiktig så att du inte blir överraskad, det är inte alla som lär sig av dina fel och det är inte du som ska betala för det igen.

Drömmer att flyr från kedjan

Flees From The Chain

Det känns som om något kväver dig, men det finns mycket inre energi som tvingar dig att agera. Att drömma att du rymmer från fängelset tyder därför på att du vill bli av med något som stör dig. Det är alltså rätt tid att agera och avvärja det som orsakar dig problem. Ofta har vi inte styrkan att agera, så när vi är villiga måste vi dra nytta av ögonblicket.

Drömmer om en full kedja

Om drömmen om en kedja redan indikerar en känsla av kvävning, föreställ dig en överfull kedja. Därför uttrycker den här drömmen en ännu större angelägenhet att hitta sig själv i en bekvämare situation. Detta kan betyda att du har ställts inför fara och behöver vara mer uppmärksam från och med nu.

Drömmer om en tom kedja

Att å andra sidan stöta på en tom kedja kan vara en symbol för att du står inför problem, men att du känner dig lite isolerad med dem. Det här är alltså ett ögonblick av eftertanke, särskilt för att se över vem du ska lita på eller inte.

5/5 - (2 votes)