Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Att drömma om en fågel är ett positivt tecken. Den kan symbolisera din karriär och den sociala sidan av ditt liv. Den representerar all den frihet du önskar i ditt liv.

Vad betyder det att drömma om en fågel?

En fågel är ett djur och omfattar, som beskrivet under den allmänna symbolen, något som har med instinkt att göra och därmed något naturligt hos oss.

I drömmar är fåglar vanligtvis bilder av element som intuition (hjälp från det omedvetna), andlighet (fåglar som flyger högt), fantasi (som kan vara i bur) eller frihet (fri som en fågel). Betydelserna kan vara många, särskilt om vi tänker på att det finns så många fågelarter. Fågelns tillstånd i drömmen kan också vara en indikation på något mycket centralt.

Man kan se fåglar i drömmar som en handvän till det omedvetna – en budbärare som ger dig något som kan hjälpa dig i din situation, men som du måste ta emot och acceptera, innan “den lilla fågeln flyger”, det vill säga innan chansen går förlorad.

Fåglar kan flyga och är fria från jordens normala begränsningar, vi måste acceptera. Därför kan drömmar med fåglar – precis som drömmar där det är möjligt att flyga – ses som en bild av förmågan att frigöra sig från de begränsningar vi kan känna. De kan vara yttre eller till och med inre begränsningar. Drömmar med fåglar kan därför också symbolisera önskningar om frihet.

Eftersom fågeln är fri från människans vanliga jordiska begränsningar är den vanligtvis en symbol för fantasi. Den kan vara hög (du kanske har några idéer som du försöker förverkliga), eller så kan den vara mycket begränsad i sin rörelseförmåga (fågeln i buren). Fåglar kan flyga högt, och i den här bilden kan drömmar med fåglar också innebära en egen strävan efter andlighet och briljans, kanske ett sökande efter djupare mening.

Fåglar kan i vissa fall symbolisera något feminint: hos mannen sina inre feminina egenskaper och hos kvinnan sitt så kallade jag eller sitt innersta väsen.

Drömmer att du ser en liten fågel

Fågel i en dröm anspelar på goda händelser, såsom rikedom, lycka och ökad försörjning. Den person som ser en fågel i sina drömmar uppskattar utvecklingen av sin verksamhet och sitt välstånd.

Drömmer om en flygande fågel

Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 2

De flygande fåglarna betyder välstånd och överflöd. De kan vara en symbol för din karriär. De kan också symbolisera ditt sociala liv. Ibland tyder den här drömmen på att du flyger högt. Kanske har du stora mål och ambitioner att uppnå.

Drömmen om fågeln i buren

Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 3

Om den lilla fågeln satt i en bur kan det kännas som om du sitter fast i något som du letar efter en utgång. Om du ser mer än en fågel i buren kan det tyda på lycka hemma.

Drömma om en fågel som sjunger

Om den lilla fågeln sjöng kan det betyda goda nyheter på väg eller en allmän känsla av glädje och lycka för tillfället.

Drömmer om en fågel i boet

Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 4

Att drömma om ett fågelbo fullt av ägg är ett tecken på att man lyckas med att träffa människor. Ett tomt bo tyder på oro och pessimism i affärer. Om du i boet ser övergivna kycklingar som gråter är det ett tecken på oro för någon i din familj.

Drömmer om färgglada fåglar

Om din dröm handlar om färgglada fåglar representerar det kvinnlig fertilitet eller sexualitet och är en stark positiv indikator för inblandning i sexuella aktiviteter. Om din dröm handlar om mörkfärgade fåglar eller flygande rovfåglar indikerar detta en negativ energirensning.

Att drömma om döda fåglar

Den lilla fågelns död i drömmen pekar inte på saker som är bra, det indikerar sorg och ångest. Om fågeln dör i drömmarens händer är det ett dåligt tecken. Ibland hänvisar den här drömmen till svårigheter och förlust av pengar i sitt yrkesliv.

Vad betyder färgerna på de små fåglarna i din dröm?

Blå fåglar i drömmar: Kärlek och ärlighet kommer att bli din. Du kommer att ägna dig åt den uppgift du har framför dig. Den kan också representera fred och vänlighet.
Dröm violetta/oxifåglar: Detta är kopplat till meditation och fantasi i livet. Det finns kvaliteter som du behöver visa för andra.
Röda fåglar i drömmar: energi och jordförbindelse, du kommer att hitta passion och stabilitet.
Små gula fåglar i drömmar: roligt framöver, du kommer att finna kraft och intellekt.
Små gröna fåglar i drömmar: balans och kommunikation kommer att vara ditt. Vänd dig till naturen och meditation. De små gröna fåglarna tyder också på lugn och kärlek till livet.
Orangea fåglar i drömmar: kreativt flöde och du kommer också att bli lycklig i livet.
Svarta fåglar i drömmar: djupt fokus på att utveckla dig själv och andra.
Rosa fåglar i drömmar: rosa är kopplat till hjärtchakrat, förknippas med meditation och kärlek.
Små vita fåglar i drömmar: frid i livet och meditation. Det representerar också en klar tanke, särskilt om de små vita fåglarna flög i drömmen.
Gyllene fåglar i drömmar: en materiell rikedom kommer att bli din.
Bruna fåglar i drömmar: fertilitet och bas i livet.
Grå fåglar i drömmar: Detta representerar att vara i kontakt med sig själv.
Svarta och vita fåglar i drömmar: vanliga fåglar i drömmar av detta slag representerar det okända i livet.

5/5 - (1 vote)