Fågel – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik


Bird

Att drömma om en fågel är ett positivt tecken. Den kan symbolisera din karriär och den sociala sidan av ditt liv. Den representerar all den frihet du längtar efter i ditt liv.

Vad Betyder Det Att Drömma Om En Fågel?

En fågel är ett djur och omfattar, som beskrivet under den allmänna symbolen, något som har med instinkt att göra och därmed något naturligt hos oss.

I drömmar är fåglar vanligtvis bilder av element som intuition (hjälp från det omedvetna), andlighet (fåglar som flyger högt), fantasi (som kan vara i bur) eller frihet (fri som en fågel). Betydelserna kan vara många, särskilt om vi betänker att det finns så många fågelarter. Fågelns tillstånd i drömmen kan också vara en indikation på något mycket centralt.

Man kan se fåglar i drömmar som en hjälpande hand från det omedvetna – en budbärare som ger något som kan hjälpa dig i din situation, men som du måste plocka upp och acceptera, innan “den lilla fågeln flyger”, det vill säga innan chansen missas.

Fåglarna kan flyga och är fria från jordens normala begränsningar, vi måste acceptera. Därför kan drömmar om fåglar – liksom drömmar där det är möjligt att flyga – ses som en bild av förmågan att frigöra sig från de begränsningar vi kan känna. De kan vara yttre eller till och med inre begränsningar. Drömmar om fåglar kan därför också symbolisera önskningar om frihet.

Eftersom fågeln är fri från människans gemensamma jordiska begränsningar är den vanligtvis en symbol för fantasi. Den kan vara högljudd (du kanske har några idéer som du försöker genomföra), eller så kan den vara mycket begränsad i sina rörelser (fågeln i buren). Små fåglar kan flyga högt och i den här bilden kan drömmar om fåglar också innebära en egen strävan efter andlighet och ljushet, kanske ett sökande efter en djupare mening.

Småfåglar kan i vissa fall symbolisera något feminint: hos män deras inre feminina egenskaper och hos kvinnor deras så kallade jag eller deras mest intima väsen.

Dröm Att Du Ser En Fågel

Fågel i en dröm anspelar på goda händelser, såsom rikedom, lycka och ökad försörjning. Den person som ser en liten fågel i sina drömmar uppskattar utvecklingen av sin verksamhet och sitt välstånd.

Drömmer Om En Flygande Fågel

Flying Bird

Flygande fåglar betyder välstånd och överflöd. De kan vara en symbol för din karriär. De kan också symbolisera ditt sociala liv. Ibland tyder den här drömmen på att du flyger högt. Kanske har du stora mål och ambitioner att uppnå.

Att Drömma Om En Fågel I Buren

Om fågeln befann sig i en bur kan det kännas som om du är fast i något på jakt efter en väg ut. Om du ser mer än en fågel i buren kan det tyda på lycka hemma.

Drömmer Om En Sjungande Fågel

Om fågeln sjöng kan det betyda goda nyheter på väg eller en allmän känsla av glädje och lycka för tillfället.

Drömmer Om En Fågel I Boet

Bird In The Nest

Att drömma om ett fågelbo fullt av ägg är ett tecken på att man lyckas med att träffa människor. Ett tomt bo tyder på oro och pessimism i affärer. Om du i boet ser övergivna valpar som gråter är det ett tecken på oro för någon i din familj.

Drömmer Om Färgglada Fåglar

Om din dröm handlar om färgglada fåglar representerar detta kvinnlig fertilitet eller sexualitet, och är en stark positiv indikator för inblandning i sexuella aktiviteter. Om din dröm handlar om mörkfärgade fåglar, eller rovfåglar i flykt, indikerar detta en negativ energirensning.

Drömmer Om Döda Fåglar

Dead Bird

Fågelns död i drömmen pekar inte på det som är bra, utan på sorg och ångest. Om fågeln dör genom drömmarens händer är det ett dåligt tecken. Ibland hänvisar den här drömmen till svårigheter och förlust av pengar i ditt yrkesliv.

Vad Betyder Fågelns Färger I Din Dröm?

Blå fåglar i drömmar: Kärlek och ärlighet kommer att bli din. Du kommer att ägna dig åt den uppgift du har framför dig. Den kan också representera fred och vänlighet.
Violetta/lila fåglar i drömmar: Detta är kopplat till meditation och fantasi i livet. Det finns kvaliteter som du behöver visa andra.
Röda fåglar i drömmar: Energi och jordförbindelse, du kommer att hitta passion och stabilitet.
Gula fåglar i drömmar: roligt framöver, du kommer att finna kraft och intellekt.
Gröna fåglar i drömmar: Balans och kommunikation kommer att vara ditt. Vänd dig till naturen och meditation. De gröna fåglarna tyder också på lugn och kärlek till livet.
Orangea fåglar i drömmar: kreativt flöde och du kommer också att bli lycklig i livet.
Svarta fåglar i drömmar: Djupt fokus på att utveckla dig själv och andra.
Rosa fåglar i drömmar: Rosa är kopplat till hjärtchakrat, förknippas med meditation och kärlek.
Vita fåglar i drömmar: Frid i livet och meditation. Det representerar också en klar tanke, särskilt om de vita fåglarna flög i drömmen.
Gyllene fåglar i drömmar: en materiell rikedom kommer att bli din.
Bruna fåglar i drömmar: fertilitet och bas i livet.
Grå fåglar i drömmar: det betyder att man är i kontakt med sig själv.
Svarta och vita fåglar i drömmar: vanliga fåglar i drömmar av denna typ representerar det okända i livet.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!