Ed – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Att drömma om ed betyder faktiskt motsatsen till verkligheten. En ed har redan gått igenom sina perioder av betydelse i historien och på olika stadier i samhället.

Vad betyder det att drömma om en ed?

Så mycket att de flesta människor och kulturer såg ett avbrott i ed som något extremt negativt. Dessutom fanns det straff för dem som inte följde vad som hade svurits, men allt berodde på kulturfrågan och tiden.

Ed är ett sätt att faktiskt bekräfta, liksom att lova något före eller om något. I allmänhet verkar sådana ed förknippade med saker av moraliskt värde för samhället, men det kan vara ganska tveksamt, eller hur?

En annan detalj är att eden alltid har varit relaterad till kyrkan eller den andliga sidan av ett samhälle, där människor använder sig av det gudomliga bandet som de påstår sig ha tack vare sin egen gud eller religion för att ge trovärdighet för varje ed.

Att svära drömmar hänvisar till en viss oro du har om att engagera dig som du knappast kommer att kunna uppnå, och att detta kan äventyra din framtid.

Dessutom kan drömmen om en ed innebära att en position blir din.

Du bör dock komma ihåg att vad det innebär att drömma om en ed i din situation kanske inte har samma tolkning, eftersom vissa detaljer helt förändrar innebörden.

Se innebörden av att drömma om ed i olika sammanhang.

Drömmer du är i eden

You Are In The Oath

Att svära in eller ens delta i en ed signalerar att du känner för att avslöja dina hemligheter för andra människor, men den här drömmen indikerar en tydlig varning: du kan inte berätta för dem för någon.

Anledningen? Det finns en person som letar efter din information och kan använda den mot dig och till och med utmärka sig, beroende på omfattningen av ditt liv att detta händer.

Dröm som gör en ed

Att drömma om att du svor kan vara en mycket nyfiken typ av dröm, så det är intressant att veta vad det betyder: det representerar att du är sann mot dig själv, det vill säga att du inte är den typen av människor som självsaboterar eller som kan inte se vad du behöver göra eller erövra.

Du har en sådan beslutsamhet att du förstår hur mycket dina handlingar och idéer, känslor och önskningar, liksom dina viljor är grundläggande för att gå vidare.

Därför matchar exakt det där att drömma om att du avlägger ed: att du inte är villig att kasta dig in i något som inte är vad du verkligen vill.

Om du behöver en ed i drömmen, vet att tolkningen gäller vissa av dina intressen och varnar för dina bekymmer, misstankar och osäkerhet gentemot någon annan, vilket indikerar att du inte litar på dem.

En annan mening för en sådan dröm är att du har siktat på saker som du äntligen kommer att uppnå, särskilt inom det sociala eller professionella området, det vill säga att du förmodligen kommer att erövra positioner, vilket kan indikera att det är en bra tid för dig att investera mer för att äntligen vinna den önskade kampanjen.

Dröm du ser någon som svor

I drömmar där du ser någon avlägga ed, bör du vara uppmärksam på dåliga nyheter: de kan vara associerade med någon avlägsen vän. Så tipset är att du är beredd att ta emot det oväntade.

Att se en grupp människor avlägga ed är också en varning, men det är mer kopplat till behovet av att du tar hand om dina hemligheter, när allt kommer omkring vet du aldrig när förtroendet mellan dig och dina vänner kan sluta bryta och komma ut av handen.

Att se ett barn avlägga ed är nu en symbol för fred i hemmet.

Dröm att du vägrar att avlägga ed

Den här drömmen visar att du äntligen kommer att få stora och positiva förändringar i ditt liv snart, men kom ihåg: det är viktigt att du vet hur du ska ha attityd och förstå när du ska agera så att allt händer, trots allt, förvänta dig inte att saker ska hända på din egen.

Denna hållning att vägra att avlägga någon form av ed definierar hur stark och alltid mycket beslutsam du är.

Dröm som bryter en ed

Att bryta ed eller löfte är inte en mycket lämplig åtgärd, att gå emot många kulturer som tror att detta får negativa konsekvenser.

I det här fallet, i drömmar, bryter en ed (eller bara ignorerar den) kommer också med en dålig symbolik, eftersom det indikerar sorg och ånger, men också att du kommer att gå igenom en dålig tid inom ditt livs professionella sfär, där din förhandlingarna kommer att gå igenom en period av turbulens, vars konsekvenser kommer att bli allvarliga för ditt personliga och professionella liv.

Ändå signalerar din dröm som bryter en ed din konformism och den mycket oförmåga du har att hålla konsekvent med dina ideal.

Drömmer som svär ed på kyrkan

Oath On The Church

Kyrkan dyker upp i en dröm för all sin symbolik, och det är för tydligt.

I drömmar där du svär i kyrkan finns det en symbolik relaterad till ett engagemang och beslutsamhet när du genomför de planer som leder dig ännu närmare dina mål och drömmar.

Denna dröm är ganska bunden till din egen tro och din tro, för på samma sätt som du bär denna energi ser du behovet av att hjälpa andra och agera så att världen blir en bättre plats från tanken att det finns en högre varelse.

Drömmen med ed i kyrkan värderar emellertid vikten av kärlekens språk, eftersom det är ansvarigt för att verkligen ansluta människor och möjliggöra lycka i alla möjligheter.

Drömmer om att du lyssnar på en ed

Att höra en dröm ed betyder att du kan ha glömt något, ett ämne eller en brådskande situation, så det är en indikation på att du måste ägna mer uppmärksamhet åt det.

Denna dröm anger också att någon kan behöva din hjälp, utan att veta omständigheten, och det är viktigt att du skyddar den personen.

Dröm om kärlekens ed

Oath Of Love

En ed om kärlek är väl något ganska symboliskt? I en dröm, om du lyssnar eller får ed av kärlek, är det ett tecken eller en varning för dig att vara mer försiktig med den du relaterar till.

Drömkärlekens ed signalerar också att du kan erbjuda mer av dig själv till din älskade, eftersom du har saknat några viktiga ögonblick som är viktiga för båda.

Dröm om att svära på falskt

Falsk svordomar i en dröm är en viktig varning: det finns mycket falskhet omkring dig, så det är viktigt att du uppmärksammar vem som alltid är nära och vilka av dessa människor som bara är med dig när du mår bra eller när de behöver något .

5/5 - (1 vote)