Ankare – Drömmarnas betydelse och symbolik

Ett ankare är ett föremål, vanligen av metall, som används för att hålla fartyget stilla.

Symbol för ankare

Ankaret ses som en symbol för stabilitet, styrka och tro.

Eftersom ankaret används för att stabilisera ett fartyg ses det som den balanserade delen av en individ mitt i livets oordning.

Betydelse av ankare

Meaning Of Anchor

Inledningsvis är det viktigt att nämna att denna pjäs, som fästs med ett rep eller en kedja, används för att immobilisera båtar och fartyg. På så sätt är den relaterad till påverkan och säkerhet.

Det bör tilläggas att ankaret kan användas för att göra ett oväntat stopp, eftersom det skulle hålla flytet stabilt. Ankaret kan också användas när fartyget når sin destination. Med detta kan individer landa säkert.

I denna mening kan ankaret betyda fasthet och balans.

Å andra sidan kan ankaret också betyda fördröjning, med tanke på att det är beständigt någonstans. För sjömän ses ankaret som ett instrument för tillit mitt i en storm. Därför symboliserar ankaret valet mellan det som är beständigt, vilket kan ses som jorden, och det som är flytande, som vattnet i haven och oceanerna.

Ankare i religionen

Anchor In Religion

För att ankaret ska vara på det kända sättet måste det finnas en kors- och halvcirkelförbindelse med båda ändarna uppåt.

Ur ett religiöst perspektiv representerar korset existensen av den verkliga världen och kontinuiteten i de jordiska sakerna. När halvcirkeln vetter uppåt har vi en representation av den andliga världen. Kombinationen av dessa element utgör ankarkorset, en dold symbol. På grund av de förföljelser som de kristna i Romarriket utsattes för utövade de sin religion i hemlighet. I detta scenario användes ankarkorset som en symbol.

Med tiden sågs ankaret som en symbol för hopp. I Bibeln, i Hebreerbrevet, förekommer ankaret i syfte att upprätthålla tron på bättre dagar. På ett abstrakt sätt antyder ankaret därför att beslutsamhet segrar inför stormar och motgångar.

Ankare i relation till varandra

När det gäller relationen mellan vänner är ankaret en symbol för ett stabilt förhållande. Ur detta perspektiv betyder det när två personer eller en grupp vänner bestämmer sig för att få denna tatuering att känslan är solid och baserad på kamratskap.

När det gäller kärleksrelationer förstärker ankaret känslan ytterligare. Mellan ett par symboliserar ankaret partnerskap och lugn. För att eviggöra denna känsla bestämmer sig vissa människor för att få en tatuering med symbolen, som kan läggas till ett hjärta.

Det är värt att nämna att i den journalistiska miljön används begreppet “ankare” i stor utsträckning. I detta panorama betyder det presentatör. På så sätt ska den personen förmedla nyheterna snabbt och opartiskt.

Typer av ankare

Att välja ett bra ankare bör vara en prioritet i navigeringen. När allt kommer omkring kommer detta objekt att ge fartyget stabilitet.

För en bättre förståelse finns här några typer av ankare och deras egenskaper:

1. Ankare av amiralitetstyp

Detta ankare är ett av de mest kända i hela världen. De är svåra att hantera på grund av sin vikt. Även om användning i sportfartyg är ogenomförbart är detta ankare mycket användbart på sumpiga eller steniga bottnar.

2. Ankare av plogtyp

Detta ankare fungerar precis som en plog inom jordbruket. Snart sprider det jorden och glider under havsbotten.

3. Ankare av Danforth-typ

Detta ankare är ett av de bästa när det gäller stabilitet och vikt.

Ankar tatuering

Anchor Tattoo

En ankarstatuering kan göras i olika syften. Den kan göras för att visa balans och styrka i ett kärleksförhållande. Den kan göras tillsammans med en vän för att fira vänskapens lojalitet. Den kan också göras som en symbol för mod och beslutsamhet.

Här är några typer av ankar tatueringar som kan göras:

  • Ankare med blommor;
  • Ankare med kompass;
  • Ankare med speciella datum.
  • Ankare uppkallat efter en älskad person.

Med tanke på den styrka som ankar tatuering har är det möjligt att göra den på olika delar av kroppen, såsom nacken, axeln, ryggen, handryggen, fingrarna, vaden och foten.

Valet av professionell är grundläggande för att teckningen ska bli välgjord och för att den ska kunna hämtas snabbt och effektivt.

5/5 - (1 vote)